Eksempel på domæneafdækning

Undersøgelse af domæneregistreringer vedrørende selskab, CVR-nr. (fallenten)

Fallenten har følgende domæner registreret:

  1.  123.dk
  2.  abc.dk
  3.  123.com
  4.  abc.com
  5.  123.nu
  6.  abc.nu
  7. abc.ru

 

Vores vurdering er

at domænet 123.dk er salgbart og på aktion eller ved målrettet salg i fri handel vil kunne indbringe ca. 15-30.000 kr.

at domænet abc.nu er salgbart og på auktion eller ved målrettet salg i fri handel vil kunne indbringe ca. 50-75.000 kr.

 

De øvrige 5 domæner er efter vores vurdering uden relevant værdi.

 

Såfremt der ønskes iværksat salg af pågældende 2 domæner, kan det ske ved besvarelse af nærværende mail og med samtidig angivelse af kurators navn samt det kontonummer (klientkonto), hvortil købesummen skal overføres.

 

Et salg kan forventes gennemført inden for 3 måneder.

Salget sker på vedhæftede vilkår, hvorfra kan fremhæves, at salget sker til den dokumenterbart højest opnåelige pris, at vores honorar for gennemførelse af salget udgør 25 pct. inkl. moms af den opnåede salgspris, at der alene oppebæres honorar i det omfang, den anslåede minimumspris opnås, at salgssummen for domænerne deponeres direkte på boets klientkonto, og at kurator herefter er pligtig at tiltræde alle relevante dokumenter for overførsel af domænet til køberen.

Vi kan supplerende tilbyde at undersøge, hvorvidt fallenten tidligere har haft registreret, men forud for konkursen (op til 2 år før fristdagen) har overdraget domæner til tredjemand. Vores pris herfor er 1.500 kr. + moms.

Såfremt der ønskes en begrundet rapport for værdiansættelsen af et eller flere domæner, kan en sådan udarbejdes. Vores pris herfor er 1.500 kr. + moms pr. domæne.

——————————————————————————————-